1

DESPRE PROIECT

Pentru a putea oferi servicii de copiere a cheilor pentru o paletă cât mai largă clienți, CEAS CHEI PLUS VH SRL, a implementat cu succes proiectul “Achiziție echipamente performante pentru SC CEAS CHEI PLUS VH SRL” cod SMIS 113744 proiect cofinantat prin POR 2014-2020Axa Prioritara 2, Prioritatea de investitii 2.1, Apelul de proiecte 2.1.A/2016 în baza contractului de finanțare nr. 2225/29.05.2018 încheiat cu M.D.R.A.P. pe o perioadă de 31 luni. Valoarea totală a proiectului este de 1.113.400,08 lei din care valoarea totală nerambursabilă eligibilă este de 878.208,46 lei din care FEDR 746.477,19 lei si BS 131.731,27 lei. Locul de implementare a proiectului este situat în Municipiul Ploiești, Str. Plaieșilor nr. 9, județul Prahova, cod postal 100049, România.

Perioada de implementare: 01.11.2016 – 31.05.2019, aceasta a cuprins și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare. În urma implementării proiectului s-au achiziționat o serie de echipamente și soft-uri de ultimă generație cu ajutorul cărora CEAS CHEI PULS VH SRL va putea copia aproape orice tip de cheie fie că vorbim de o cheie clasică de tip locuință, fie că ne referim la cele de autovehicule. În domeniul auto, în prezent, putem copia chei pentru orice marcă consacrată de autoturisme inclusiv pentru cele fabricate în anul 2019 chiar și în cazul în care proprietarul a pierdut toate cheile.

Obiectivul general urmărit de proiect a fost atingerea unui nivel ridicat de competitivitate și dezvoltarea firmei prin diversificarea activităților prestate prin achiziționarea unor echipamente de ultimă generație.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost: 1.Creșterea cifrei de afaceri față de anul 2015 prin utilizarea eficientă a echipamentelor achiziționate prin proiect; 2.Continua îmbunătățire a serviciilor și a calității produselor oferite prin adoptarea celor mai noi tehnologii în domeniu și îmbunătățirea imaginii firmei prin desfăsurarea unei puternice activități de realizare chei, dar și prin oferirea unor servicii superioare calitativ, inclusiv adaptarea serviciilor prestate de firma noastră la cerintele pieței și prestarea de noi servicii cerute pe piață; 3.Creșterea nivelul profitului față de anul anterior, utilizarea unei cote parte din profit pentru înfăptuirea obiectivelor strategice propuse și creșterea nivelului de pregătire al personalului angajat prin efectuarea de cursuri de pregătire organizate de firma, pentru a face cunoscute angajaților noile cerințe ale domeniului.

Rezultatele atinse în perioada de referință sunt: 1. Achizitia de echipamente performante în domeniul de activitate al beneficiarului: masina mecanica copiat chei amprenta si canale – 2 bucăți, mașină mecanică copiat chei plane – 2 bucăți, mașină mecanică pentru duplicarea cheilor fluture – 2 bucăți, mașină mecanică de copiat chei specială – 2 bucăți, mașină electronică de copiat chei, mașină de copiat telecomenzi auto, mașină de copiat cipuri auto, kit telecomenzi rezidențiale, programator cartele interfon, mașină de copiat chei automatizată, interfata diagnoză autovehicule, dispozitiv de programare a transponderelor, aparat gravură, sistem de încalzire cu pompă de căldură și producere a apei calde menajere, sistem de iluminat cu led, rampă de acces pentru persoane cu dizabilități, sistem de colectare selectivă a deșeurilor, sistem PC cu monitor led, laptopuri – 2 bucăți multifunctional A3 color, sistem PC all-in-one, soft Widows – 3 bucăți, soft MsOffice – 4 bucăți, soft editare imagine; 2. Atragerea și fidelizarea unor noi clienți prin promovarea serviciilor; 3. Crearea a 5 noi locuri de muncă.

Impactul proiectului la nivel local: proiectul are un impact financiar direct asupra bugetului local, prin dezvoltarea de servicii noi în domeniul prelucrării și programarii cheilor brute de toate tipurile, iar din punct de vedere al capitalului uman, au fost angajate 5 persoane, reducând rata șomajului și prevenind migrația persoanelor de pe plan local către alte zone.

PENTRU ORICE TIP DE CHEIE NOI AVEM SOLUȚIA!

amp-chei-ok

Date de contact: Municipiul Ploiești, Str. Plaieșilor nr. 9, județul Prahova, cod postal 100049, România

Reprezentant legal: Eugen-Adrian HRIBAN

Telefon: +40 720 352 352

e-mail: office@chei-ok.ro

Website: www.chei-ok.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro